محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

فایل(pdf)راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)فرآیند خط مشی گذاریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان