محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

فایل(pdf)راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)بسته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت کسب و کارناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)محموعه آزمون های مدیریت کسب و کار MBAناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مروری بر مفاهیم سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)بانک تست مدیریت دولتیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مجموعه تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان