محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک پیشرفته pdfناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)بسته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت کسب و کارناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)محموعه آزمون های مدیریت کسب و کار MBAناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مروری بر مفاهیم سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای رفتار سازمانی رویکردی کاربردیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان