محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مدیریت استراتژیک پیشرفته pdfناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)بسته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت کسب و کارناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)محموعه آزمون های مدیریت کسب و کار MBAناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان