محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک پیشرفته pdfناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان