محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت کسب و کار MBAناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) مدیریت اجرایی آزمون ارشد فراگیرناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان