بسته مدیرت اجرایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   ویژه آمادگی داوطلبان آزمون دانشپذیری رشته مدیریت اجرایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  رشته مدیریت اجرایی به شرح دیل میباشد:

 

مترجمنام مولف

نام منابع درسی

نام درس

رشته

میرزا حسن حسینی

شهرام جنابی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

مدیریت اجرایی

ابوالقاسم هاشمی

محمود روزبهان

اقتصاد مدیریت

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

ریموند بی نو وترجمه

علی جهانخانی-پارسائیان

مدیریت مالی

حسابداری مدیریت

رضا رسولی علی صالحی فر

مدیریت استراتژیک پیشرفته

سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک

 

با توجه به منابع آزمون مدیریت اجرایی محتوای بسته تانیش به شرح ذیل می باشد:

درس زبان تخصصی رشته اجرایی: (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی زبان تخصصی مطابق با منابع توسط دکتر موسی نتاج تالیف گردیده است. جلد اول هشت درس به همراه تستهای 8 درس
 2. جلد دوم هشت درس دوم به همراه مجموعه تستهای طبقه بندی زبان تخصصی همراه با پاسخ تشریحی دکتر موسی نتاج
 3. آزمونهای ادوار گذشته زبان تخصصی با توجه به تغییر منبع این درس در آزمون از سال 92،و 93فقط دوسال نمونه آزمون همراه با پاسخ تشریحی دکتر موسی نتاج موجود می­باشد

درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت مطابق با منابع اعلام شده توسط استاد اسدالهی و حمیدرضا معیر تالیف شده است
 2. مجموعه تسـتهای تالیفی مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت همراه با پاسخ تشریحی
 3. آزمون های ادوار گذشته پیام نور برای درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (سالهای 90 - 93)

درس مدیریت مالی حسابداری مدیریت: (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی حسابداری مدیریت مطابق با منابع توسط محمد سریر افراز تالیف گردیده است
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریت همراه با پاسخ تشریحی تستهای ادوار گذشته بصورت فصل به فصل

درس سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک:  (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی مدیریت استراتژیک مطابق با منابع توسط دکتر احمدرضا مدرسی بصورت نکته برداری شده تالیف گردیده است
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک همراه با پاسخ و ارجاع به کتاب کمک درسی دکتر احمدرضا مدرسی
 3. آزمونهای ادوار گذشته پیام نور برای درس مدیریت استراتژیک با توجه به تغییر منبع این درس در آزمون از سال 92و 93 همراه با پاسخ و ارجاع به صفحه کتاب کمک درسی انتشارات تانیش تالیف دکتر مدرسی

 

کاربر گـرامی برای آشنای و مشاهده محتوی بسته های آموزشی تانیش ، می توانید قبل از خرید بسته  ، نمونه محتوی بسته را به رایگان دریافت کنید و پس از بررسی و رضایت کامل ، آن را سفارش دهید  .برای دریافت نمونه بسته ابتدا    با عضـویت     در تانیش بوک   . نام  رشته تحصیلی   و نام کاربری (ایمیل فعال) خود را از طریق صفحه     تماس با ما     برای ما ارسال نمایید .