دعوت به همکاری تالیف کتب

انتشارات تانیش از دانشجویان ،اساتید و مولفین در کلیه رشته ها جهت تالیف کتب کمک آموزشی منابع اصلی دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع , کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، و دکتری دعوت به همکاری مینماید. 

در صورت نمایل به تالیف و همکاری با انتشارات تانیش را دارید. لطفا فرم درخواست تالیف را    ایـنـجا دانــلود     و پس از تکمیل آن برای ما ارسال نمایید  

ارسال از طریق فاکس به شماره :   89776759 021     ایمیل : tanishbook@gmail.com