بسته حسابداری

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ویژه آمادگی داوطلبان آزمون دانشپذیری رشته حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در رشته حسابداری :

مترجمنام مولف

نام منابع درسی

کد درس

نام درس

رشته

یحیی حساس یگانه

فلسفه حسابرسی

1214047

حسابرسی پیشرفته

حـسابـداری

جعفر بابا جانی

حسابداری و کنترل مالی دولتی

1214116

حسابداری بخش عمومی

سید حسن سجادی

1- حسابداری مدیریت پیشرفته

1214117

حسابداری مدیریت

رضا شباهنگ

2-حسابداری مدیریت نشریه 131

 
محتوی بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به شرح دیل میباشد:

درس حسابرسی پیشرفته (فلسفه حسابرسی): (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

  1. کتاب کمک درسی حسابرسی پیشرفته مطابق با منابع اعلام شده توسط دکتر صبوری بصورت خلاصه شده همراه با تستهای تالیفی  هرفصل تالیف شده است.
  2. کتاب نکات کلیدی به همراه تستهای لدوار گذشته طبقه بندی فصل به فصل حسابرسی پیشرفته همراه با پاسخ دکتر مصطفی حسان

 

درس حسابداری بخش عمومی (حسابداری دولتی و کنترل­های مالی) : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

  1. کتاب کمک درسی حسابداری بخش عمومی مطابق با منابع توسط دکتر صبوری تالیف گردیده است
  2. کتاب نکات کلیدی به همراه تستهای  ادوار گذشته طبقه بندی فصل به فصل و تستهای آزمون سراسری و آزاد مربوط به هر فصل همراه با پاسخ  دکتر مصطفی حسان

 

درس حسابداری مدیریت: (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

  1. کتاب کمک درسی حسابداری مدیریت مطابق با منابعآزمون توسط حجت اسماعیل زاده تالیف گردیده است
  2. مجموعه تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریت همراه با پاسخ توسط حجت اسماعیل زاده تالیف گردیده است

 

کاربر گـرامی برای آشنای و مشاهده محتوی بسته آموزشی كارشناسي ارشدفراگير پيام نور حسابداري ، تانیش ، می توانید قبل از خرید  نمونه محتوی بسته را به رایگان دریافت کنید و پس از بررسی و رضایت کامل ، آن را سفارش دهید  .برای دریافت نمونه بسته آموزشي كارشناسي ارشد فراگير پيام نور  ابتدا    با عضـویت     در تانیش بوک   . نام  رشته تحصیلی   و نام کاربری (ایمیل فعال) خود را از طریق صفحه     تماس با ما     برای ما ارسال نمایید .