بسته مدیریت دولتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   ویژه آمادگی داوطلبان آزمون دانشپذیری رشته مدیریت دولتی

منابع آزمون  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت دولتی:

 

 

مترجمنام مولف

نام منابع درسی

نام درس

رشته

سید مهدی الوانی

فاتح شریف زاده

فرایند خط مشی گذاری

فرایند خط مشی گذاری

مدیرت دولتی  

رنزونگ هانگ

On thenature of public policy

Public policy making

(Forthedition)

استیفن  پی . رابینز

ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان

مبانی رفتارسازمانی

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

سید علی اکبر احمدی

مینو سلسله

رفتارسازمانی

(رویکردی کاربردی)

گری دسلر،

ترجمه علی پارسائیان

و سید محمد اعرابی

مبانی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منایع انسانی

سید حسن ابطحی،سعید عابسی

توانمند سازی(واگذاری کار و تفویض اختیار)

محمد علی سرلک،

حسن فراتی

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به منابع آزمون مدیریت دولتی محتوی بسته تانیش به شرح ذیل می باشد

درس فرایند خط مشی گذاری عمـومی : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی  مطابق با منابع اعلام شده توسط دکتر ناصر عسگری تالیف شده
 2. تسـتهای طبقه بندی فصل به فصل همراه با پاسخ کلیدی
 3. آزمون های ادوار گذشته پیام نور برای درس خط مشی گذاری با توجه اضافه شدن این درس از سال 92 به  منابع آزمون ، فقط دو سال نمونه آزمون موجود می باشد 92 و93

درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته :  ( برای هر دو منبع این درس محصولات آموزشی مجزا در بسته تانیش موجود است)

 1. کتاب کمک درسی مبانی رفتار سازمانی  (استیفن رابینز) توسط استاد علیرضا سلامی  تالیف گردیده
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی شده رفتار رابینز  همراه با پاسخ تشریحی علیرضا سلامی
 3. مجموعه آزمون های ادوار گذشته مربوط به این درس همراه با پاسخ تشریحی علیرضا سلامی
 4. کتاب کمک درسی رفتار سازمانی رویکردی کاربردی توسط علیرضا سلامی و سعید پاکدل تالیف گردیده
 5. مجموعه تستهای طبقه یندی رفتار سازمانی رویکردی با پاسخ تشریحی سلامی و پاکدل
 6. آزمونهای ادوار گذشته رفتار سازمانی دولتی با پاسخ تشریحی سلامی و پاکدل

درس مدیریت منابع انسانی : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی منابع انسانی  مطابق با منابع توسط سعید پاکدل و مصطفی حسان تالیف گردیده است
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی منابع انسانی همراه با پاسخ تشریحی سعید پاکدل
 3. آزمونهای ادوار گذشته منابع انسانی همراه با پاسخ تشریحی پاکدل

درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته (MIS ): (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1.   کتاب کمک درسی سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته توسط دکتر احمد رضا مدرسی به صورت نکته ها هر فصل تالیف گردیده
 2. آزمون سال 1392 پیام نور همراه با پاسخ دکتر مدرسی و ارجاع به نکته مربوط به سوال در کتاب کمک درسی تانیش  و آزمون 93 با پاسخ تشریحی  

کاربر گـرامی برای آشنای و مشاهده محتوی بسته های آموزشی تانیش ، می توانید قبل از خرید بسته  ، نمونه محتوی بسته را به رایگان دریافت کنید و پس از بررسی و رضایت کامل ، آن را سفارش دهید  .برای دریافت نمونه بسته ابتدا    با عضـویت     در تانیش بوک   . نام  رشته تحصیلی   و نام کاربری (ایمیل فعال) خود را از طریق صفحه     تماس با ما     برای ما ارسال نمایید .