دانلود رایگان آزمون های ادوار گذشته

دانلود رایگان نمونه  آزمون های ادوار گذشته کارشناسی ارشد پیام نور به صورت درس به درس برای دروس منابع آزمون همراه با پاسخ تشریحی

برای آشنایی هرچه بهتر داوطلبان و دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد پیام نور با محصولات آموزشی   تانیش بوک  برخی از نمونه آزمونهای ادوار گذشته کارشناسی ارشد پیام نور را به همراه پاسخ تشریحی ویا پاسخ نامه کلیدی با ارجاع به صفحات کتب کمک آموزشی انتشارات تانیش که دقیقا توضیح جواب صحیح در آن صفحه از کتاب کمک درسی مربوطه میباشد در بخش دانلود رایگان قرارداه ایم تا ضمن استفاده تمام داوطلبان آزمون ارشد پیام نوراز این منابع این نکته را مجددا متذکرشویم  که برای قبولی در ازمون ارشد پیام نور  بسته ها و کتب منابع آزمون تانیش بوک یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه ها می باشند .

در ضمن با عضویت در تایش بوک تمام محصولات آموزشی خود را از آمادگی برای آزمون تا پایان تحصیلات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور با 20% تخفیف ویژه اعضا از تانیش بوک دریافت نمایید.                                                  

  عضویت در تانیش بوک دانلود رایگان دروس منابع آزمون ارشد پیام نور مدیریت  تانیش همراه آشنای شما تا پایان تحصیل