بانک تست و نمونه سوالات دانشجویان پیام نور

960 سوال 4 گزینهای مديريت استراتژيك پيشرفته  مجموعه تست های تالیفی مديريت استراتژيك پيشرفته رضا رسولی و علی صالحی خرید کتاب تست مدیریت استراتژیک 
تستهای طبقه بندی تئوری های مدیریت مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و  تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی )رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد  خرید کتاب تست تئوری مدیریت پیشرفته
 تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی مباني رفتار سازماني استیفن رابینز کتاب تست رفتار سازمانی
تستهای طبقه بندی فرآيند خط مشي گذاري 1فرایند خط مشی گذاری عمومی سید مهدی الوانی و فتاح شریف زاده2- فرایند خط مشی گذاری رنزونگ هانگ on the nature of public policy  public policy making 1فرایند خط مشی گذاری جیمز ای اندرسون بررسی بیشتر
     
تستهای طبقه بندی حسابداري مديريت مدیریت مالی ریموند پی . نوو  جلد 1 و جلد 2 ترجمه جهانخانی و پارسائیان  بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی اقتصاد مديريت اقتصاد مدیریت  ابوالقاسم هاشمی و محمد روزبهان بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی رویکردی کاربردی  رفتارسازمانی رویکردی کاربردی علی اکبر احمدی و مینو سلسله  بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی مروری بر مدیرت منابع انسانی منابع انسانی گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی  بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریت  مبانی سازمان و مدیریت  ( نظریه های سازمان و مدیریت )طاهره فیضی  بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی روانشناسی عمومی روانشناسی -هیلگارد بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت اجرایی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت اجرایی با پاسخ تشریحی (استراتژیک , زبان , اقتصاد مدیریت , حسابداری مدیریت) بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت بازرگانی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت بازرگانی با پاسخ تشریحی (استراتژیک , زبان , تئوری مدیریت , رفتار سازمانی) بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت دولتی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت دولتی با پاسخ تشریحی (خط مشی گذاری , منابع انسانی , سیستم های اطلاعات مدیریت , رفتار سازمانی رابینز و رویکردی) بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت کسب و کار MBA مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت MBAبا پاسخ تشریحی (استراتژیک , اصول حسابداری , نطریه های سازمان و مدیریت) بررسی بیشتر