کمک درسی ویژه دانشجویان پیام نور

انتشارات تانیش کتب کمک درسی ( راهنمای ) دروس منابع   کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور را براساس منابع دروس پیام نور به شرح دیل و توسط مولفین برتر این حوزه تالیف نموده است:

کتاب کمک درسی مولف منابع اصلی کتاب جزییات نمونه کتاب
مديريت استراتژيك پيشرفته  دکتر مدرسي مديريت استراتژيك پيشرفته رضا رسولی و علی صالحی بررسی و خريد كتاب مديريت استراتژيك  دانلود نمونه کتاب  مديريت استراتژيك پيشرفته
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته  دکتر مدرسي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته محمد علی سر لک  - حسن فراتی بررسی و خريد كتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته دانلود كتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت  نمونه کتاب
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته  علیرضا سلامي مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و  تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی )رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد  بررسی و خريد اينترنتي كتاب تئوريهاي مديريت پيشرفته  دانلود كتاب تئوريهاي مديريت پيشرفته 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته علیرضا سلمی مباني رفتار سازماني استیفن رابینز بررسی و خريد راهنماي رفتار سازماني رابينز دانلود نمونه كتاب راهنماي رفتار سازماني رابينز 
فرآيند خط مشي گذاري  دکترعسگري 1فرایند خط مشی گذاری عمومی سید مهدی الوانی و فتاح شریف زاده2- فرایند خط مشی گذاری رنزونگ هانگ on the nature of public policy  public policy making 1فرایند خط مشی گذاری جیمز ای اندرسون خريد كتاب فرايند خط مشي گذاري عمومي دانلود نمونه  كتاب فرايند خط مشي گذاري 
زبان تخصصی مدیریت   دکتر نتاج زبان تخصصی مدیریت میرزا حسن حسینی و شهرام جنابی  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
 مدیریت مالی حسابداري مديريت سريرافراز مدیریت مالی ریموند پی . نوو  جلد 1 و جلد 2 ترجمه جهانخانی و پارسائیان  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
مديريت مالي و اقتصاد مديريت  دکتراسداللهي/ معیر اقتصاد مدیریت  ابوالقاسم هاشمی و محمد روزبهان بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
رفتار سازمانی رویکردی کاربردی   سلامي / پاکدل رفتارسازمانی رویکردی کاربردی علی اکبر احمدی و مینو سلسله  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
مروری بر مدیرت منابع انسانی  پاکدل منابع انسانی گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
مبانی سازمان مدیریت   پاکدل مبانی سازمان و مدیریت  ( نظریه های سازمان و مدیریت )طاهره فیضی  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
اصول حسابداری 1   دکتر صبوری اصول حسابداری 1 عبدالکریم مقدم - علی شفیع زاده بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
روانشناسی عمومی دکتر منوچهری روانشناسی -هیلگارد بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
متون تخصصی روانشناسی عمومی دکتر طالب زاده متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی حمید کمر زرین وویراست 4 Discovering  Psychology بررسی بیشتر دانلود نمونه
روانشناسی رشد پیشرفته دکتر طالب زاده روانشناسی رشد (انسان از تولد تا مرگ) مهشید فروغان بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
روانشناسی اجتماعی دکتر طالب زاده روانشناسی اجتماعی رابرت بارون-دان بیرن -نایلا ترجمه یوسف کرمی روانشناسی اجتماعی کاربردی آبراهام پی یونگ ، مارک ون وگت  ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
فلسفه حسابرسی حسان فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته) یحیی حساس یگانه  بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
حسابداری دولتی و کنترل های مالی حسان حسابداری دولتی عمومی ، حسابداری و کنترل های مالی جعفر باباجانی بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب
 حسابداری مدیریت پیشرفته صبوری حسابداری مدیریت حسن سجادی  و نشریه 131 سازمان شباهنگ بررسی بیشتر دانلود نمونه کتاب