آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور(نوبت هفدهم)

 ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد فراگير پيام نور نوبت هفدهم از ٩٥/٠٩/٠٣ الي ٩٥/٠٩/١٣ و از طريق  سازمان سنجش ميباشد

تاريخ بركزاري آزمون ٩٥/١١/١٥ ميباشد همچنين پذيرش دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد فراگير ترم بهمن ١٣٩٥ مي باشد.

محصولات آموزشی انتشارات تانیش ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگر پیام نور نوبت هفدهم به شرح ذیل میباشد:

1-  رشته مدیریت  دولتی  گرایشهای (توسعه منابع انسانی – خط مشی گذاری عمومی – طراحی سازمان دولتی – بودجه و مالیه عمومی –مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی- مدیریت تحول)    

تعداد پذیرش دانشجو در رشته مدیریت دولتی کلیه گرایشها برای ورودی ترم بهمن 1395 از طریق آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم   2080 نفر می باشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت هفدهم رشته مدیریت دولتی :

1-  مدیریت منابع انسانی پیشرفته    2-  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته      3-  حقوق اساسی سازمانهای دولتی   4- اداره امور عمومی در اسلام     

با توجه به تغییرات منابع آزمون در رشته مدیریت دولتی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت دولتی به شرح و زمان بندی ذیل ارائه میگردد

راهنمای خود آموز رفتار سازمانی پیشرفته

استاد سلامی

26000

تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی

استاد سلامی

12000

راهنمای خود آموز مدیریت منابع انسانی پیشرفته     تغییر در منابع  درحال به روز رسانی

سعید پاکدل

30/09/95

28000

تستهای طبقه بندی منابع انسانی پیشرفته

سعید پاکدل

30/09/95

15000

حقوق اساسی سازمان های دولتی    از این نوبت  اضافه شده

در دست تالیف

10/10/95

30000

اداره امور  عمومی در اسلام     از این نوبت  اضافه شده

در دست تالیف

01/10/95

25000

مجموعه آزمونهای ادوار گذشته ارشد فراگیر مدیریت دولتی همراه با پاسخ تشریحی

گروه مولفین

25000

 

  برای سفارش  بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  ویژه داوطلبان گروه   مدیریت دولتی         کلیک نمایید

 

2-    رشته مدیریت بازرگانی  گرایشهای (بازاریابی بازرگانی بین الملل بازرگانی داخلی تجارت الکترونیک کارآفرینی مدیریت استراتژیک)       

تعداد پذیرش دانشجو در رشته مدیریت بازرگانی 1160 نفر 

منابع آزمون کارشناسی ارشدفراگیر پیام نور نوبت هفدهم برای رشته مدیریت بازرگانی :

 

1- زبان تخصصی   2-  مدیریت استراتژیک پیشرفته  3-  نظریه های سازمان مدیریت پیشرفته 4- مدیریت منابع انسانی پیشرفته      

بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مدیریت بازرگانی

کتاب راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی  همراه با ترجمه کامل متن لغات و نمونه سوالات هردرس

دکتر نتاج

35000

کتاب راهنمای خودآموز تئوریهای  مدیریت  پیشرفته

استاد سلامی

30000

تستهای طبقه بندی  تئوریهای مدیریت پیشرفته همراه با پاسخ تشریحی

استاد سلامی

20000

راهنمای خودآموز مدیریت استراتژیک پیشرفته       تغییر در منابع  درحال به روز رسانی

زمان تحویل

30/9/95

30000

تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک  پیشرفته

دکتر مدرسی

20000

راهنمای خود آموز مدیریت منابع انسانی پیشرفته     از این نوبت  اضافه شده

سعید پاکدل

20/09/95

30000

مجموعه آزمونهای ادوار گذشته ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی همراه با پاسخ تشریحی

گروه مولفین

30000

جمع قیمت کتب 

195000

قیمت بسته کامل

180000

 

برای سفارش  بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  ویژه داوطلبان گروه   مدیریت بازرگانی  اینجا کلیک کنید

 

3-رشته مدیریت کسب و کار   گرایشهای (استراتژی - بازاریابی رفتار سازمانی و منابع انسانی-سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات مالی )  

تعداد پذیرش دانشجو در رشته مدیریت  کسب و کار (MBA)   کلیه گرایشها برای ورودی ترم بهمن 1395 از طریق آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم   1420 نفر می باشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت هفدهم رشته مدیریت کسب و کار (MBA) :

1- زبان تخصصی   2-  مدیریت استراتژیک پیشرفته  3-  نظریه های سازمان مدیریت ( تئوری های مدیریت )

بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  رشته مدیریت کسب و کار

کتاب تک جلد

مولف

قیمت تومان

کتاب راهنمای خودآموز مدیریت استراتژیک پیشرفته

دکتر مدرسی

30000

کتاب راهنمای خودآموز تئوریهای  مدیریت  پیشرفته

استاد سلامی

30000

کتاب راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی  همراه با ترجمه کامل متن لغات و نمونه سوالات هردرس

دکتر نتاج

35000

تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک  پیشرفته همراه با پاسخ

دکتر مدرسی

20000

تستهای طبقه بندی  تئوریهای مدیریت پیشرفته همراه با پاسخ تشریحی

استاد سلامی

20000

مجموعه آزمونهای ادوار گذشته ارشد فراگیر مدیریت MBA  همراه با پاسخ تشریحی

گروه مولفین

25000

جمع قیمت کتب 

160000

قیمت بسته کامل

150000

 

 برای سفارش بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  ویژه داوطلبان گروه   مدیرت کسب و کار MBA  کلیک کنید

4- رشته روانشناسی (روانشناسی عمومی)  پذیرش دانشجو از طریق آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم  برای ترم بهمن 1395 تعداد 500 نغر 

منابع آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم برای داوطلبان رشته روانشناسی :

 1- روانشناسی عمومی پیشرفته  2-  روانشناسی اجتماعی پیشرفته   3-   متون تخصصی   4- روانشناسی رشد پیشرفته

بسته آموزشی آزمون ارشد فراگیر پیام نور رشته روانشناسی

کتاب تک جلد

مولف

قیمت تومان

زمان تحویل

 

کتاب راهنمای خودآموز روانشناسی عمومی پیشرفته

دکتر منوچهری

34000

 

آزمون وتست    روانشناسی عمومی پیشرفته

مولفین تانیش

15000

 

کتاب مجموعه  نکات کلیدی روانشناسی اجتماعی پیشرفته

پرستو حسن زاده

20000

 

آزمون وتست  روانشناسی اجتماعی پیشرفته

حامد مغربی

15000

 

خودآموز متون تخصصی روانشناسی عمومی

دکتر طالب زاده

32000

 

آزمون وتست متون تخصصی روانشناسی عمومی

دکتر طالب زاده

15000

 

 راهنمای روانشناسی رشد     منابع جدید

در دست تالیف و بروزرسانی  فهیمه عزیزی

 

30/09/95

 

آزمون وتست  روانشناسی رشد پیشرفته

حامد مغربی

15000

30/09/95

 

جمع قیمت کتب 

176000

قیمت بسته کامل

160000

 

برای سفارش بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  ویژه داوطلبان گروه   روانشناسی عمومی کلیک کنید

 

5- رشته حسابداری   پذیرش دانشجو از طریق آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم  برای ترم بهمن 1395 تعداد280 نفر

منابع آزمون ارشد فراگیر رشته حسابداری : 1- حسابرسی پیشرفته ( فلسفه حسابرسی ) 2-  حسابداری بخش عمومی (دولتی )   3-  حسابداری مدیریت 

محتوی بسته آموزشی ارشد فراگیر رشته حسابداری 

1-ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ وﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت  آزمونهای ارشد پیام نور و آزاد همراه با پاسخ  
2-فلسفه حسابرسی پیشرفته ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي درس ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
3-راهنمای خود اموز فلسفه حسابرسی پیشرفته همراه با تستهای تالیفی طبقه بندی فصل به فصل همراه با جواب
4-راهنمای خود آموز حسابداری مدیریت پیشرفته همراه با تستهای زبقه بندی فصل به فصل با پاسخ
 

برای سفارش  بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  ویژه داوطلبان گروه    حسابداری کلیک کنید

 

داوطلبین گـرامی برای آشنای و مشاهده محتوی بسته های آموزشی تانیش ، می توانید قبل از خرید بسته  ، نمونه  بسته را به رایگان دریافت کنید و پس از بررسی و رضایت کامل ، آن را سفارش دهید  .برای دریافت نمونه بسته ابتدا از  اینجا عضو شوید  سپس  . نام  رشته تحصیلی   و نام کاربری (ایمیل فعال) خود را از طریق صفحه     تماس با ما     برای ما ارسال نمایید .