کتاب کمک درسی رفتار سازمانی کارشناسی ارشد پیام نور

(4 رای)
نویسنده علیرضا سلامی
ناشر انتشارات تانیش
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
فایل نمونه کتاب در قسمت ضمیمه موجود است

مجموعه ای که اینک پیش روی شماست تلاشی است در جهت پاسخ به نیاز شمار بسیاری از داوطلبان آزمون
کارشناسی ارشد پیام نور در گرایشهای مختلف مدیریت.
یكی از دروس مهم و کلیدی در کنكور می باشد، داوطلبان همواره به » مدیریت رفتار سازمانی « از آنجا که درس
دنبال منابعی بوده اند که از جامعیت کافی برخوردار بوده و در عین حال مختصررر و مدید، بتواند نیاز آنان را در
پا سخ به سوالات رفتار سازمانی برآورده سازد. همچنین م حدودیت زمانی اغلب داوطلبان آزمون کار شنا سی
ارشد، آنان را با مشكل و نگرانی مواجه ساخته و حس اعتماد به ندس آنان را تا حد زیادی کاهش می دهد.
این مجموعه در واقع کلیدی است برای حل مشكلات دانشجویان و داوطلبان. در این مجموعه سعی شده تمام
مطالب مهم و کلیدی با تكیه بر منابع اصرلی کنكور کارشرناسری ارشرد پیام نور جمع آوری و تدوین شرود و به
صورتی مختصر و مدید در اختیار داوطلبان قرار گیرد.
مبانی « این کتاب در هدده فصرل تهیه و تدوین شرده اسرت. فصرولی که دربرگیرنده نكات کلیدی و مهم کتاب
مدیریت رفتار سازمانی « ا ستیدن رابینز می با شد. در پایا ن این مجموعه، ت ستهای سرف صل » رفتار سازمانی
53 ( همراه با پاسخ تشریحی - مربوط به آزمونهای کارشناسی ارشد پیام نور چهار سال گذشته ) 32 » پیشرفته
قرار داده شده است.
 

 

فایل(pdf)راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته،دانلود فایل(pdf)راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
نویسنده علیرضا سلامی
ناشر انتشارات تانیش
نوبت چاپ یکم
شابک 978-964-8545-44-9
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)