محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

بسته طلایی (کامل ) حسابداری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: تانیش
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) روانشناسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: تانیش
قیمت : ۱۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶۰,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) مدیریت کسب و کار MBA آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: تانیش
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) مدیریت بازرگانی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: تانیش
قیمت : ۲۰۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) مدیریت اجرایی آزمون ارشد فراگیرناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: تانیش
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: جمیله خرم /حدیث قوچی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: محمد سریر افراز
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

نکات کلیدی روانشناسی اجتماعیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: پرستو حسن زاده
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: پرستو حسن زاده
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی رشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حامد مغربی سینکی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات روانشناسی اجتماعیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حامد مغربی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه ای از 1576 واژه بسیار ضروری برای آمادگی آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: جمال صوفیه
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان