64

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت mba

تعداد دانلود: ۲۳۳   -  حجم فایل: 955 کیلوبایت

63

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت اجرایی

تعداد دانلود: ۱۹۲   -  حجم فایل: 1.16 مگابایت
دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نوررشته مدیریت اجرایی با پاسخ تشریحی

62

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت بازرگانی

تعداد دانلود: ۲۳۳   -  حجم فایل: 1015 کیلوبایت
دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نورمدیریت بازرگانی همراه با پاسخ تشریحی

61

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت دولتی

تعداد دانلود: ۲۴۱   -  حجم فایل: 698 کیلوبایت
دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیرپیام تور مدیریت دولتی

60

دانلود کتاب مدیریت مالی حسابداری مدیریت ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۱۱۸   -  حجم فایل: 1000 کیلوبایت

58

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی رابینز کارشناسی ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۲۷۸   -  حجم فایل: 382 کیلوبایت

35

کتاب راهنمای خود آموز زبان تخصصی مدیریت کارشناسی ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۱۳۱۷   -  حجم فایل: 1.35 مگابایت