64

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت mba

تعداد دانلود: ۲۸۱   -  حجم فایل: 955 کیلوبایت

63

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت اجرایی

تعداد دانلود: ۲۲۴   -  حجم فایل: 1.16 مگابایت
دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نوررشته مدیریت اجرایی با پاسخ تشریحی

62

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت بازرگانی

تعداد دانلود: ۲۷۰   -  حجم فایل: 1015 کیلوبایت
دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نورمدیریت بازرگانی همراه با پاسخ تشریحی

61

دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیر پیام نور با پاسخنامه مدیریت دولتی

تعداد دانلود: ۲۸۷   -  حجم فایل: 698 کیلوبایت
دانلود رایگان سوالات ارشد فراگیرپیام تور مدیریت دولتی

60

دانلود کتاب مدیریت مالی حسابداری مدیریت ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۱۴۸   -  حجم فایل: 1000 کیلوبایت

59

نمونه سوالات تئوریهای مدیریت پیشرفته کارشناسی ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۲۴۷   -  حجم فایل: 450 کیلوبایت

58

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی رابینز کارشناسی ارشد پیام نور

تعداد دانلود: ۴۸۰   -  حجم فایل: 382 کیلوبایت

56

کتاب تست مدیرت استراتژیک پیشرفته پیام نور

تعداد دانلود: ۴۰۳   -  حجم فایل: 716 کیلوبایت